ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเกศศิริ สมาพงศ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเกศศิริ สมาพงศ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเกศศิริ สมาพงศ์ Read More »

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวชญานิศ ชมบุญ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวชญานิศ ชมบุญ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวชญานิศ ชมบุญ Read More »

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอดิศักดิ์ ทองรุ้ง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอดิศักดิ์ ทองรุ้ง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.วรพจน พร

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอดิศักดิ์ ทองรุ้ง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต Read More »

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวขนิษฐา ยอดไทร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวขนิษฐา ยอดไทร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวขนิษฐา ยอดไทร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Read More »