ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

/*! elementor – v3.17.0 – 08-11-2023 */ .el …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ PORTFOLIO 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ PORTFOLIO 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่  https://drive.g …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ PORTFOLIO 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศเรื่องการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 66) เข้าหลักสูตร

ประกาศเรื่องการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 66) เข้าหลักสูตร

/*! elementor – v3.17.0 – 08-11-2023 */ .el …

ประกาศเรื่องการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 66) เข้าหลักสูตร Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ Portfolio 1.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่  https://drive.g …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ Portfolio 1.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ Portfolio 1.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ Portfolio 1.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ https://drive.go …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ Portfolio 1.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ Read More »

Dr. Le Ngoc Cua ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมวิทยาการสุขภาพระหว่างประเทศ 2022 ณ Can Tho University of Medicine and Pharmacy

Dr. Le Ngoc Cua ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมวิทยาการสุขภาพระหว่างประเทศ 2022 ณ Can Tho University of Medicine and Pharmacy

“การประชุมวิทยาการสุขภาพระหว่างประเทศ Internation …

Dr. Le Ngoc Cua ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมวิทยาการสุขภาพระหว่างประเทศ 2022 ณ Can Tho University of Medicine and Pharmacy Read More »

"สาสุข' มวล. จับมือ Kunming Medical University สานต่อความร่วมมือด้านการสอนและการวิจัย"

“สาสุข’ มวล. จับมือ Kunming Medical University สานต่อความร่วมมือด้านการสอนและการวิจัย”

“รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหา …

“สาสุข’ มวล. จับมือ Kunming Medical University สานต่อความร่วมมือด้านการสอนและการวิจัย” Read More »

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว

“เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักวิชาสาธารณสุขศาส …

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว Read More »

ปีงบประมาณใหม่ ไฟต้องแรง! รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ และ อ.รัฐวรรณ สมพร พิชิตทุนวิจัย

ปีงบประมาณใหม่ ไฟต้องแรง! รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ และ อ.รัฐวรรณ สมพร พิชิตทุนวิจัย

“รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ และ อ.รัฐวรรณ สมพร พิชิตทุ …

ปีงบประมาณใหม่ ไฟต้องแรง! รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ และ อ.รัฐวรรณ สมพร พิชิตทุนวิจัย Read More »

ตีพิมพ์ฉบับใหม่ ต้อนรับปีงบประมาณใหม่

ตีพิมพ์ฉบับใหม่ ต้อนรับปีงบประมาณใหม่

“ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลัก …

ตีพิมพ์ฉบับใหม่ ต้อนรับปีงบประมาณใหม่ Read More »