ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. คัว ง็อก ลี เดินทางเยือน Dong Thap Medical College เพื่อความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบัน

ดร. คัว ง็อก ลี เดินทางเยือน Dong Thap Medical College เพื่อความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบัน

อาจารย์ ดร. คัว ง็อก ลี อาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]

ดร. คัว ง็อก ลี เดินทางเยือน Dong Thap Medical College เพื่อความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบัน Read More »

คณจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุข

คณจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ QUOTA 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ QUOTA 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://drive.google.c

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ QUOTA 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ QUOTA 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ QUOTA 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://drive.goog

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ QUOTA 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

คณาจารย์สา'สุข ร่วมสัมมนารอบครึ่งปี เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบทวิภาค

คณาจารย์สา’สุข ร่วมสัมมนารอบครึ่งปี เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบทวิภาค

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำโด

คณาจารย์สา’สุข ร่วมสัมมนารอบครึ่งปี เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบทวิภาค Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ QUOTA 2.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ QUOTA 2.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://drive.google.c

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS67 รอบ QUOTA 2.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ QUOTA 2.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ QUOTA 2.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://drive.goog

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ QUOTA 2.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

เด็กวิรัช gen2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเด็กวิรัช Generation 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://drive.google.co

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเด็กวิรัช Generation 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน Read More »

สาขาวิชาสา’สุขชุมชน จัดปฐมนิเทศ “บทบาทนักสาธารณสุขในการปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น”

“เช้าวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาสาธารณส

สาขาวิชาสา’สุขชุมชน จัดปฐมนิเทศ “บทบาทนักสาธารณสุขในการปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น” Read More »

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันวิชาการสาธารณสุข ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ https://drive.go

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันวิชาการสาธารณสุข ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ Read More »