ติดต่อเรา

Contact
075-67 2700, 2702

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
Fax. 075-67 2705

แผนที่การเดินทางมายังสำนักวิชาฯ ด้วยการเดินเท้า

แผนที่การเดินทางมายังสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยรถไฟฟ้า