รูปแบบการเรียนรวมในชั้นปีที่ 1 และการแยกสาขาวิชาเอกในชั้นปีที่ 2

รูปแบบการเรียนการสอนของชั้นปี 1

เนื่องจากสำนักวิชารับนักศึกษาปี 1 รวมทั้ง 3 หลักสูตร  นักศึกษาปี 1 แรกเข้าทุกคนจะได้เรียนเหมือนกัน เพราะยังไม่แยกหลักสูตร  แสดงความเป็นหนึ่งเดียวของนักศึกษาสาธารณสุขด้วยกัน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้เรียนวิชาของแต่ละหลักสูตร ได้แก่วิชา