ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 2565