Previous slide
Next slide
Students Public Health WU

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานวิจัย และจะเป็นศักราชใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานวิจัย และจะเป็นศักราชใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Read More »

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย PHWU ACCEPTANCE & publication

PH WU BLOG & DIALOGUES : แวดวงวิชาการ & วิชาชีพ