ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

"เครื่องแบบเป็นเพียงสิ่งของชิ้นหนึ่ง แต่การสวมเครื่องแบบนี้นั้น เพื่อให้เราตระหนักว่า หน้าที่เราคือ พิทักษ์สุขภาพและความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"
“เครื่องแบบเป็นเพียงสิ่งของชิ้นหนึ่ง แต่การสวมเครื่องแบบนี้นั้น เพื่อให้เราตระหนักว่า หน้าที่เราคือ พิทักษ์สุขภาพและความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
Read More »