สา‘สุขชื่นมื่น นันทพงศ์ขึ้นนั่งนายกสโมชุดใหม่ ลั่นพบกับโปรเจคสุดจึ้งเร็ว ๆ นี้แม่แบบ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายนันทพงศ์ เพียรจัด และคณะ ที่ได้รับการรับรองจากสมาชิกในการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมติส่วนใหญ่ลงคะแนนรับรองให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 การเลือกตั้งดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดี นายนันทพงศ์และคณะกรรมการชุดใหม่มีเป้าหมายที่จะยกระดับประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อนักศึกษาคาดหวังให้นำมาซึ่งกิจกรรมใหม่ ๆ และพัฒนากิจกรรมที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น สำนักวิชาฯ ขอแสดงความยินดีอย่างอีกครั้งกับนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ สำนักวิชามุ่งหวังที่จะสนับสนุนสโมสรนักศึกษาฯ ในโครงการริเริ่มที่กำลังจะเกิดขึ้น และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะนำมาสู่เพื่อนนักศึกษาของสำนักวิชา และขอชื่นชมในการอุทิศตนเพื่อสังคมของสโมสรนักศึกษชุดใหม่นี้ทุก ๆ คน

สา‘สุขชื่นมื่น นันทพงศ์ขึ้นนั่งนายกสโมชุดใหม่ ลั่นพบกับโปรเจคสุดจึ้งเร็ว ๆ นี้