ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

วันไหว้ครู

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

/*! elementor – v3.6.6 – 08-06-2022 */ .ele …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

คืนข้อมูล 3

ภาพกิจกรรม “โปรแกรมโรงเรียนนานาชาติฯ รอบรู้เรียนรู้อยู่กับโควิด”

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele …

ภาพกิจกรรม “โปรแกรมโรงเรียนนานาชาติฯ รอบรู้เรียนรู้อยู่กับโควิด” Read More »

คืนข้อมูล

ภาพการดำเนินงานวิจัยและคืนข้อมูลในโครงการ “โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน”

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele …

ภาพการดำเนินงานวิจัยและคืนข้อมูลในโครงการ “โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน” Read More »

เวียดนาม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program in Vietnam 2022

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program in Vietnam 2022 Read More »