ธันวาคม 2022

Dr. Le Ngoc Cua ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมวิทยาการสุขภาพระหว่างประเทศ 2022 ณ Can Tho University of Medicine and Pharmacy

Dr. Le Ngoc Cua ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมวิทยาการสุขภาพระหว่างประเทศ 2022 ณ Can Tho University of Medicine and Pharmacy

“การประชุมวิทยาการสุขภาพระหว่างประเทศ Internation […]

Dr. Le Ngoc Cua ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมวิทยาการสุขภาพระหว่างประเทศ 2022 ณ Can Tho University of Medicine and Pharmacy Read More »

“อาจารย์นพดล ชี้ 4 โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม!!! สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน”

“อาจารย์นพดล ชี้ 4 โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม!!! สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน”

/*! elementor – v3.9.1 – 14-12-2022 */ .ele

“อาจารย์นพดล ชี้ 4 โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม!!! สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน” Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Portfolio 1.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Portfolio 1.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

/*! elementor – v3.9.1 – 14-12-2022 */ .ele

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Portfolio 1.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCA

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.2 Read More »

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง สาธารณสุข มวล. ขอเป็นที่พึ่งให้เพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหา

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง สาธารณสุข มวล. ขอเป็นที่พึ่งให้เพื่อนมนุษย์ Read More »