กันยายน 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ Portfolio 1.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ Portfolio 1.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์

/*! elementor – v3.16.0 – 20-09-2023 */ .el […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ Portfolio 1.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ Read More »

เมื่อน้องๆ อยากเรียนรู้เราจัดให้! Workshop การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อน้องๆ อยากเรียนรู้เราจัดให้! Workshop การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

” สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อน้องๆ อยากเรียนรู้เราจัดให้! Workshop การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Read More »

PHWU Meet and Greet เริ่มแล้ว! Dek67 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

PHWU Meet and Greet เริ่มแล้ว! Dek67 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงก

PHWU Meet and Greet เริ่มแล้ว! Dek67 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Read More »

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) เรื่อง การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

/*! elementor – v3.15.0 – 20-08-2023 */ .el

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) เรื่อง การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Read More »