มกราคม 2023

สาธารณสุข มวล. จัดงาน PH WU TCAS66 Portfolio 1.3 ต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น (ลงวันที่ 28 มกราคม 2566)

สาธารณสุข มวล. จัดงาน PH WU TCAS66 Portfolio 1.3 ต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น

  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 สำนักวิชาสาธารณสุขศาส […]

สาธารณสุข มวล. จัดงาน PH WU TCAS66 Portfolio 1.3 ต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

/*! elementor – v3.10.1 – 17-01-2023 */ .el

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

/*! elementor – v3.10.1 – 17-01-2023 */ .el

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่ว

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ Read More »

"เครื่องแบบเป็นเพียงสิ่งของชิ้นหนึ่ง แต่การสวมเครื่องแบบนี้นั้น เพื่อให้เราตระหนักว่า หน้าที่เราคือ พิทักษ์สุขภาพและความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

“เครื่องแบบเป็นเพียงสิ่งของชิ้นหนึ่ง แต่การสวมเครื่องแบบนี้นั้น เพื่อให้เราตระหนักว่า หน้าที่เราคือ พิทักษ์สุขภาพและความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

“สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจัดพิธีสวมเสื้อ

“เครื่องแบบเป็นเพียงสิ่งของชิ้นหนึ่ง แต่การสวมเครื่องแบบนี้นั้น เพื่อให้เราตระหนักว่า หน้าที่เราคือ พิทักษ์สุขภาพและความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” Read More »