ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษาจัด Boot Camp ให้กับนักศึกษา ป.โท-ป.เอก

บัณฑิตศึกษาจัด Boot Camp ให้กับนักศึกษา ป.โท-ป.เอก

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ

บัณฑิตศึกษาจัด Boot Camp ให้กับนักศึกษา ป.โท-ป.เอก Read More »

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

-เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรวิทยาศาสต

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, นางสาวปานชนม์, โชคประสิทธิ์,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก Read More »