กุมภาพันธ์ 2024

สุดยอดการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยมาตรฐานสากล

สุดยอดการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยมาตรฐานสากล

“สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น […]

สุดยอดการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยมาตรฐานสากล Read More »

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โชว์ฝีมือในการแข่งขันด้านสาธารณสุขระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โชว์ฝีมือในการแข่งขันด้านสาธารณสุขระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โชว์ฝีมือในการแข่งขันด้านสาธารณสุขระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา Read More »

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน "อาจารย์จิตศจี จิตต์พิศาล"

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน “อาจารย์จิตศจี จิตต์พิศาล”

“สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน “อาจารย์จิตศจี จิตต์พิศาล” Read More »