PH WU DIALOGUES : แวดวงวิชาการ & วิชาชีพ

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) เรื่อง การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

/*! elementor – v3.15.0 – 20-08-2023 */ .el […]

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) เรื่อง การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

โครงการ การตรวจประเมินธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel ในเขตพื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ การตรวจประเมินธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel ในเขตพื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

/*! elementor – v3.15.0 – 20-08-2023 */ .el

โครงการ การตรวจประเมินธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel ในเขตพื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

“อาจารย์นพดล ชี้ 4 โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม!!! สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน”

“อาจารย์นพดล ชี้ 4 โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม!!! สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน”

/*! elementor – v3.9.1 – 14-12-2022 */ .ele

“อาจารย์นพดล ชี้ 4 โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม!!! สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน” Read More »

3 สัญญาณบอกควรไปต่อหรือพอแค่นี้ ปริมาณฝูงชนในสถานท่องเที่ยว

“3 สัญญาณ บอกคุณว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้? ในสถานที่ที่มีฝูงชนหนาแน่น เพื่อเลี่ยงเหตุการณ์ Crowd Crush”

/*! elementor – v3.8.0 – 30-10-2022 */ .ele

“3 สัญญาณ บอกคุณว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้? ในสถานที่ที่มีฝูงชนหนาแน่น เพื่อเลี่ยงเหตุการณ์ Crowd Crush” Read More »