“อาจารย์นพดล ชี้ 4 โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม!!! สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน”

“อาจารย์นพดล ชี้ 4 โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม!!! สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน”

โรคน้ำกัดเท้ามาจากเชื้อรากลุ่ม Dermatophytes
อาการ: คันตามซอกนิ้ว เท้าเปื่อยเป็นหนอง ผิวหนังลอกเป็นขุย เป็นผื่นที่เท้า
วิธีป้องกัน: หลีกเลี่ยงการแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาน

โรคน้ำกัดเท้ามาจากเชื้อรากลุ่ม Dermatophytes อาการ: คันตามซอกนิ้ว เท้าเปื่อยเป็นหนอง ผิวหนังลอกเป็นขุย เป็นผื่นที่เท้า วิธีป้องกัน: หลีกเลี่ยงการแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาน

โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วม
อาการ: ถ่ายอุจจาระเหลว หรืออาจมีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
วิธีป้องกัน: ดื่มน้ำสะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วม อาการ: ถ่ายอุจจาระเหลว หรืออาจมีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ วิธีป้องกัน: ดื่มน้ำสะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

โรคตาแดง มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อได้ง่าย ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำท่วม
อาการ : ระคายเคืองตา น้ำตาไหล ปวดตา มีขี้ตามาก เยื่อบุตาขาวอักเสบ
วิธีป้องกัน: ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ขยี้ตา

โรคตาแดง มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อได้ง่าย ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำท่วม อาการ : ระคายเคืองตา น้ำตาไหล ปวดตา มีขี้ตามาก เยื่อบุตาขาวอักเสบ วิธีป้องกัน: ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ขยี้ตา

โรคฉี่หนู สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira interrogans
อาการ: มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตาแดง หรืออาจจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
วิธีป้องกัน: หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำ แช่หรือลุยในน้ำที่มีการท่วมขัง ล้างทำความสะอาดเท้าให้สะอาดทันทีหลักจากการสัมผัสน้ำท่วม

โรคฉี่หนู สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira interrogans อาการ: มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตาแดง หรืออาจจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน วิธีป้องกัน: หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำ แช่หรือลุยในน้ำที่มีการท่วมขัง ล้างทำความสะอาดเท้าให้สะอาดทันทีหลักจากการสัมผัสน้ำท่วม

ที่มา :
1. กรมอนามัย: https://multimedia.anamai.moph.go.th/…/flood-and-disease/
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล: https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=926
เรียบเรียงโดย  อาจารย์นพดล ปรีชา