กรกฎาคม 2022

Effect of behavioral activation on time

Title : Effect of behavioral activation on time and frequency domain heart rate variability in older adults with subthreshold depression: a cluster randomized controlled trial in Thailand

/*! elementor – v3.6.7 – 03-07-2022 */ .ele […]

Title : Effect of behavioral activation on time and frequency domain heart rate variability in older adults with subthreshold depression: a cluster randomized controlled trial in Thailand Read More »

Quantification and characterization of recovered

PHWU Publication : Title : Quantification and characterization of recovered materials in the cycle of the informal household electronic waste dismantling in Buriram province, Thailand: A challenge toward sustainable management and circular economy

/*! elementor – v3.6.7 – 03-07-2022 */ .ele

PHWU Publication : Title : Quantification and characterization of recovered materials in the cycle of the informal household electronic waste dismantling in Buriram province, Thailand: A challenge toward sustainable management and circular economy Read More »

Child Marriage

Title : Child Marriage, Reproductive Outcomes, and Service Utilization among Young Afghan Women: Findings from a Nationally Representative Survey in Afghanistan

/*! elementor – v3.6.7 – 03-07-2022 */ .ele

Title : Child Marriage, Reproductive Outcomes, and Service Utilization among Young Afghan Women: Findings from a Nationally Representative Survey in Afghanistan Read More »

Road show

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน Thailand Education EXPO

ภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาสาธารณสุ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน Thailand Education EXPO Read More »