ภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน Thailand Education EXPO วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช .... ซึ่งในงานมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1500 คน และน้องๆ ได้ให้ความสนใจบูทของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างมาก #PHWU #PHexpo

Road show
Road show PHWU7
Road show PHWU8
Road show PHWU6
Road show PHWU5
Road show PHWU4
Road show PHWU2