ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Portfolio 1.3

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศผลทาง https://drive.google.com/drive/folders/1Bd0D0Ibdwlr9AAL_7oGhcrEq78bqATnN?usp=sharing

ตรวจสอบสถานะทาง  https://entry.wu.ac.th/