ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Portfolio 1.3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

TCAS 1.3

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1TPJtpcLKrdijsXMNR8dsy7vUljrIZJKP?usp=sharing