ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หัวข้อ : การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ Acetyl-CoA carboxylase 1 Alpha-glucosidase และ Lipase จากสารสกัดใบกระท่อม ในพื้นที่นำร่องปลูกกระท่อมคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อ : การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ Acetyl-CoA carboxylase 1 Alpha-glucosidase และ Lipase จากสารสกัดใบกระท่อม ในพื้นที่นำร่องปลูกกระท่อมคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ………………. นำเสนอโดย นางสาวอติกานต์ จันทร์ทองขาว นักศึกษาปริญญาโท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ……………… https://wu-ac-th.zoom.us/j/9583876049 Meeting ID: 958 387 6049