รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานวิจัย และจะเป็นศักราชใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ศักราชใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในวงการสาธารณสุข ซึ่งจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสู่บทบาทใหม่นี้ คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีส่วนช่วยในการจัดการกับความท้าทายด้านสาธารณสุข สำนักวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง กับการแต่งตั้งและมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานวิจัย และจะเป็นศักราชใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์