ทีมนักวิจัยสา’สุข วลัยลักษณ์ สร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชากรสูงอายุของไทย

"ในก้าวสำคัญของการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากประชากรสูงอายุของประเทศไทย ทีมผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.จำนงค์ ธนภพ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ ผศ.ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา และ อาจารย์กวินธิดา จีนเมือง เข้าพบผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เพื่อพูดคุยเรื่องแผนงานวิจัยที่เน้นไปที่ประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการเสริมความพร้อมขององค์กรท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน แผนการวิจัยจะครอบคลุมด้านหลากหลายรวมถึงด้านการดูแลสุขภาพ บริการสังคม ที่พักอาศัย และโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุ โดยการศึกษาบริบทท้องถิ่นและการเข้าร่วมกับประชากรผู้สูงอายุ ทีมของเรามุ่งหวังที่จะระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความพยายามของศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนภพและทีมงาน ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นก้าวที่น่ายกย่องในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมและสนับสนุนมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุของเรา ด้วยโครงการริเริ่มที่คล้ายกันทั่วประเทศ ประเทศไทยสามารถตั้งตารออนาคตที่การสูงวัยไม่ใช่ภาระ แต่เป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและความก้าวหน้า"

ทีมนักวิจัยสา'สุข วลัยลักษณ์ สร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชากรสูงอายุของไทย