พี่ปี 3 สาขาสาธารณสุขชุมชน ตรวจสุขภาพให้น้อง ๆ นักเรียน

"เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโคกเหล็ก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการฝึกปฏิบัติการการประเมินและบำบัดโรค นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสันทนาการและเกมส์ต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของสำนักวิชาฯ โดยมีการทำการประเมินสุขภาพเบื้องต้นและการคัดกรองโรคพื้นฐานสำหรับนักเรียนประถม กิจกรรมนี้ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งแก่นักศึกษาในการประเมินและการปฏิบัติบำบัดรักษาโรค ซึ่งเพิ่มเติมความรู้ทางทฤษฎี นอกจากนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้นี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้น นักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสันทนาการและเกมต่าง ๆ เพื่อมอบความสนุกสนานสำหรับเด็ก ๆ กิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ โดยเน้นถึงความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม กิจกรรมนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสำนักวิชาฯ ในการให้บริการชุมชนและการศึกษาที่ปฏิบัติจริง ยืนยันถึงความสำคัญของการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข โครงการนี้ยังสะท้อนถึงความทุ่มเทของสำนักวิชาฯ ในการปลูกฝังนักวิชาชีพด้านสาธารณสุขในอนาคตที่ไม่เพียงแต่มีทักษะในสาขาวิชาของตนเท่านั้น แต่ยังมีการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับชุมชน"

พี่ปี 3 สาขาสาธารณสุขชุมชน ตรวจสุขภาพให้น้อง ๆ นักเรียน