Dekวิรัช มงลงแล้ว 1 ด้วยจริตแบบเวเน เข้าคลาส ENGLISH WITH NITA

อาจารย์นพดล ปรีชา รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดกิจกรรม ENGLISH WITH NITA ให้กับนักศึกษากลุ่ม "เด็กวิรัช" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ หลังจากการคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกครั้ง กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกทำให้นักศึกษามีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฯ ถึงกับเอ่ยชื่นชมในความสามารถทางภาษาของนักศึกษา พร้อมรับปากจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศขึ้นในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน ทำเอา "เด็กวิรัช" ต่างตื่นเต้นและมีกำลังใจในการฝึกฝน เพื่อเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด

Dekวิรัช มงลงแล้ว 1 ด้วยจริตแบบเวเน เข้าคลาส ENGLISH WITH NITA