สาสุข’ สุดปัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 31

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 31 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจาก 16 สำนักวิชา และ 2 วิทยาลัยเข้าร่วมประกวด โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมส่งกำลังใจเชียร์เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มาได้อย่างภาคภูมิใจ เสียงเชียร์ในหอประชุมกึกก้องพร้อมกับเปล่งเสียงยินดี นักศึกษาต่างปิติยินดีกับรางวัลที่ได้รับ และนอกจากเสียงเชียร์ที่เป็นกำลังใจแล้ว จะสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้หากขาดการสนับสนุนและการฝึกซ้อมจากคณาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นำทีมโดย อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศักดิ์สโมสร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสาวรักษ์ ไกรนรา และ อาจารย์กิตติทัต สุดชู

สาสุข’ สุดปัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 31