คณบดีร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

วันที่ 6 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพิธีมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างพร้อมใจกันมาถวายราชสักการะด้วยระลึกในพระกรุณาธิคุณ

คณบดีร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๖