กกต. แจ้งว่าปิดหีบเลือกตั้งแล้ว ให้รอประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักเรียนรอบ TCAS66 รอบโควต้าภาคใต้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ อาคารวิชาการ 8 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับตีมงานในการจัดต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในครั้งนี้ มาในตีมเลือกตั้ง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มากล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมให้กำลังใจและขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในสำนักวิชา โดยในงานมีกิจกรรมผ่อนคลายให้กับนักเรียนด้วยการบรรเลงดนตรีสดจากรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทำให้นักเรียนต่างชื่นชอบและผ่อนคลายกังวลได้ยิ่งขึ้น

กกต. แจ้งว่าปิดหีบเลือกตั้งแล้ว ให้รอประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566