สโมสรนักศึกษา ทุ่มทุนจัดงาน PH Meeting Night ให้เพื่อนทุก ๆ คนได้ฮีลใจหลังสอบ

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงาน PH Meeting Night ขึ้นเมื่อค่ำวันเสารที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ซึ่งแสดงในแคมเปญ หลงรักหัวเขา ที่รณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีการพบปะกับผู้บริหารสำนักวิชาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักศึกษาและสำนักวิชา และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากนักร้องดังของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยาการเป็นด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาที่เข้าร่วมงานมีความสุขในช่วงเวลาหลักงสอบกลางภาค

สโมสรนักศึกษา ทุ่มทุนจัดงาน PH Meeting Night ให้เพื่อนทุก ๆ คนได้ฮีลใจหลังสอบ