สโมสรนักศึกษาฯ จัด PHWU FUNRUN กีฬาประเพณีน้องใหม่ อโศกช่อที่ 26

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2566 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม PHWU FUNRUN ให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ซึ่งนับเป็นช่ออโศกที่ 26 ของสำนักวิชา กิจกรรม PHWU FUNRUN เป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นประเพณีประจำสำนักวิชามายาวนาน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษารุ่นพี่ทุกชั้นปีที่ร่วมกันต้อนรับน้องเข้าสู่สำนักวิชา โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนพร้อมด้วยคณาจารย์วิ่งมาราธอนจากเขตหอพักนักศึกษา มายังอาคารสำนักวิชา มีการประกวดชุดวิ่งแฟนซี กิจกรรมลอดซุ้มอโศกและกีฬาสี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน

สโมสรนักศึกษาฯ จัด PHWU FUNRUN กีฬาประเพณีน้องใหม่ อโศกช่อที่ 26