ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 – 19.30 น. ณ ห้องประชุม ศรีธรรมราชรติชา อาคารวิชาการ 8

วันไหว้ครู