ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program in Vietnam 2022

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program in Vietnam 2022 โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้ ​1. Sarisa Kaewkheiw 2. Amira Waha 3. Anawin Sanlee 4. Rungrot Chuithao 5. Phuriphat Chutanachot 6. Sulaifan Yusoh 7. Sarfa E-Tae​ 8. Chananchida Payom โดยขอความร่วมมือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ดังลิงก์ที่แนบมานี้ http://line.me/ti/g/KnyLpf2wuf หรือแสกน QR Code ​ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แนบ Ad เพื่อการประชาสัมพันธ์และ QR Code กลุ่มไลน์ดังเอกสารแนบค่ะ

เวียดนาม