ดร. คัว ง็อก ลี เดินทางเยือน Dong Thap Medical College เพื่อความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบัน

อาจารย์ ดร. คัว ง็อก ลี อาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางเยือน Dong Thap Medical College ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2567 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยและการศึกษา โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาและนักวิจัยจากทั้งสองสถาบัน การเดินทางครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน International Mobility Fund for Research Collaboration จากศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระดับโลก สำนักนักวิชาฯ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. ลี สำหรับความทุ่มเท และ Center for International Affairs สำหรับการทำให้การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นได้

ดร. คัว ง็อก ลี เดินทางเยือน Dong Thap Medical College เพื่อความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบัน