Homeroom พุธนี้ เตรียมเสียงของท่านให้ดี แล้วมาพบกับ นักร้องข้ามกำแพง C8

Homeroom พุธนี้ เตรียมเสียงของท่านให้ดี แล้วมาพบกับ
นักร้องข้ามกำแพง C8

  • กิจกรรมสันทนาการเพลินๆ เฟ้นหานักร้องเสียงใส
  • ผ่อนคลาย สบายๆ สไตล์สาธารณสุข
  • แนะนำการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
    แล้วพบกันนะคะ 🙂