ส่งมอบความห่วงใย สนับสนุน จัดสรรอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้นักศึกษา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส่งมอบความห่วงใย สนับสนุน จัดสรรอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้นักศึกษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทำให้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 150 แห่ง ต้องหยุดการเรียนการสอนแบบ Onsite แล้วเปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนแบบ Online ส่งผลให้นักศึกษาประมาณ 1.6 ล้าน ต้องปรับตัวกับการเรียนเรียนการสอนแบบใหม่ หลายคนต้องประสบปัญหา การเรียนออนไลน์เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่นิ่งนอนใจ ที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการปรึกษา หารือ ทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยส่งมอบความห่วงใยให้นักศึกษาผ่านการจัดสรร และ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้นักศึกษา อาทิ แพ็คเกจอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมาท์ คีบอร์ด กล้อง เป็นต้น
เราจะช่วยกันรับมือ ดูแลจิตใจ และผ่านวิกฤตินี้ไปด้วย เพื่อเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง

       

ด้วยความห่วงใย
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

About Ranaphoppone Sae-aew