สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับการมาเยือนของ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

วันที่ 3 เมษายน 2566 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับการมาเยือนของ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างสถาบัน และนำมาซึ่งความร่วมมือในอนาคต อันประกอบไปด้วยความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกัน กลยุทธ์ในการเพิ่มการอ้างอิง การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับการมาเยือนของ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)