ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Quota 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ QUOTA 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1IKkwSx5HnYq0SRkdjeik3CIXzqfSsgxi?usp=sharing