ประกาศถึงนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 เพื่อดำเนินการเลือกหลักสูตร

ประกาศถึงนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 เพื่อดำเนินการเลือกหลักสูตร

ประกาศถึงนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 เพื่อดำเนินการเลือกหลักสูตร ดังลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะ

“แบบฟอร์มการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 65) เข้าหลักสูตรสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewk6_gBbY_3AbWlsD55ZH-MOpnaIabzNPy5KkoxJhHY9CiyA/viewform