ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Quota 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Quota 2.2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 Quota 2.2

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศผลทาง https://drive.google.com/drive/folders/1fDv7rKU1EleJpMR6HfIqgBZE2wdMukh-?usp=sharing

ตรวจสอบสถานะทาง https://entry.wu.ac.th