ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเด็กวิรัช ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเด็กวิรัช ณ ประเทศอินโดนีเซีย

Link: https://drive.google.com/file/d/1hWRPDSM7DJjt6V3Ba1VWDDbzTB4BCB2g/view?usp=sharing