ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS66 รอบ Quota 2.1 รูปแบบ Portfolio สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Quota 2.1

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1leE3qkicMw2un_AQkW_QNyEvZGpkzS2u?usp=sharing