ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ Quota 2.1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

TCAS 2.1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS66 Quota 2.1 รูปแบบ Portfolio

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศผลทาง https://drive.google.com/drive/folders/1QkYiINBnykME5qd9s_DcmMcMQiUaHy_h?usp=sharing

ตรวจสอบสถานะทาง https://entry.wu.ac.th/