สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะจากมาเลเซีย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ Prof. Dr. Shamsul Bahri HJ. MD. Tamrin และ Assoc. Prof. Dr. Ng Yee Guan ผู้เชี่ยวชาญด้านการยศาสตร์ จาก Universiti Putra Malaysia (UPM) โอกาสนี้ศาตราจารย์อาคันตุกะทั้ง 2 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัยและการเรียนการสอน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในสถานประกอบการและอุตสาหกรรม โดยใช้แนวทางการประเมินมาตรฐานประเทศมาเลเซีย ""ERA""

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะจากมาเลเซีย