สาสุข ปลื้ม! ” ผศ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว คว้า #รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ” พร้อมด้วย อ.ดร.เกษมศักดิ์ จันทร์ดี และ อ.กิตติทัต สุดชู ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองมาตราฐานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ UKPSF ระดับ Fellow

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 11/2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณและชื่นชม แก่ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งประจำปี 2565 และมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

ผศ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งประจำปี 2565

อ.ดร.เกษมศักดิ์ จันทร์ดี และอ.กิตติทัต สุดชู ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองมาตราฐานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ UKPSF ระดับ Fellow

ดนิตา
กิตติทัต
เกษมศักดิ์