Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย …

Read More »

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “AEC BY PUBLIC HEALTH”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจ …

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมสอบ TOEIC”

ขอเชิญนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และผู้สนใจ …

Read More »

เกณฑ์​รับนักศึกษา​ล่าสุด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเกณฑ์รับนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ปรับปรุง​เกณฑ์รับนักศึกษา​ใหม่ดังนี้

เกณฑ์​รับนักศึกษา​ล่าสุด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ …

Read More »

สโมสรนักศึกษาฯและพันธกิจการนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนธันวาคม

ธันวาคมนี้สโมสรนักศึกษาฯ และพันธกิจการนักศึกษา สำน …

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สร้างบุญ ปันสุข : ทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์”

พันธกิจสื่อสารองค์กร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส …

Read More »

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

1. จำนวนรับ : 100 คน 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาต …

Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาปี 2562 จำนวน 200 คน รวมทุกสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิ …

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมอบรม “การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพผู้สอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF”

พันธกิจผลิตบัณฑิต ขอเชิญคณาจารย์ร่วมอบรม “กา …

Read More »