Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2

ปิดฉากไปอย่างสวยงาม กับงานประชุมวิชาการระดับชาติสา …

Read More »

“กิจกรรมคณบดี ผู้บริหาร และสโมสรนักศึกษา พบปะนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 3/2561”

ขอให้นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนเข้าร่วม …

Read More »

สำนักวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี และ ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทรายได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศ …

Read More »

การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมสหกิจต่างประเทศ ณ The University of Adelaide และ Flinders University ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปร …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยณัฐ พรมพินิจ และนางสาวนวลจิรา ฆ้องหลวง ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภทโปสเตอร์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวป …

Read More »

กิจกรรม “แรกพบ” สำหรับผู้สมัคร TCAS 62 รอบ 2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสาธา …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคค …

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสา …

Read More »

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Center for Environmental and Health Sciences, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิ …

Read More »