Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

พิธี “มอบเสื้อวิชาชีพ” นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พันธกิจกิจก …

Read More »

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว และอาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในคอร์สอบรมระยะสั้น “Environmental Chemicals and Health” ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว และอาจารย์ ดร.อุดมรัตน …

Read More »

พันธกิจกิจการนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พันธกิจกิจกา …

Read More »

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสต …

Read More »

อบรมการจัดทำข้อสอบด้านมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (Exit exam)

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมก …

Read More »

“ค่ายต้นกล้าสาธารณสุข ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าสาธ …

Read More »

คณาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทั้งสามหลักสูตร ร่วมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจัดกิจกรรม Present Case Conference

เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หล …

Read More »