ติดต่อสำนักวิชา

ที่อยู่  : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Tel. 075-67 2700, 2702            Fax. 075-67 2705

Facebook สาธารณสุขศาสตร์ วลัยลักษณ์

แผนที่การเดินทางมายังสำนักวิชาฯ ด้วยการเดินเท้า
แผนที่การเดินทางมายังสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยรถไฟฟ้า