ข่าวกิจกรรม

“การวิเคราะห์สถิติในงานวิจัยด้านสุขภาพ ด้วยโปรแกรม R & Package Epicalc”

ในวันที่ 29-31 มกราคม 2564 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร …

Read More »

กิจกรรมบูรณาการการพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว

ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่งบ้านในถุ้ …

Read More »

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการตีพิมพ์งานวิจัย

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ …

Read More »

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ชาวสาสุขใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ชาวสาสุขใส่ผ้าไทยทุก …

Read More »