Home / Luna

Luna

“The Happiness Hypothesis: บริหาร ชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ความสุข” อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ

“The Happiness Hypothesis: บริหาร ชีวิตด้วยว …

Read More »

Thailand Conference on Occupational Health and Safety 2019 ​(TCOH 2019) การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.ว่าการกร …

Read More »

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ และทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาส …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยา …

Read More »

“Leadership for Sub-district Health Promotion Hospital Directors: Assessing the Past and Looking to the Future” อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

“Leadership for Sub-district Health Promotion Hosp …

Read More »

ส.สาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน ประจำปีการศึกษา …

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์การเสวนาพิเศษ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ EEC” จัดโดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส.สาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ขอประชาสัมพันธ์การเสวนาพิเศษ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ …

Read More »