Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สโมสรนักศึกษาฯและพันธกิจการนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนธันวาคม

สโมสรนักศึกษาฯและพันธกิจการนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนธันวาคม

ธันวาคมนี้สโมสรนักศึกษาฯ และพันธกิจการนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

  • 5 ธันวาคม กิจกรรมกีฬาสี 5 หมอ
  • 7 ธันวาคม เลือกตั้งสโมสรฯ ปีการศึกษา 2561
  • 9 ธันวาคม กิจกรรมก้าวสู่วิชาชีพนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมรับเสื้อวิชาชีพ)

Facebook Comments

About Luna